АПАРТАМЕНТ SD-DV

АПАРТАМЕНТ SD-DV е разположен в любопитна софийска жилищна типология от 1970-те, чиято строга геометрия хармонично партнира на богато озеленената заобикаляща я среда.
Проектът за преустройство създава среда от повтаряеми геометрични цветни и материални блокове в тримерното пространство на целия апартамент, които влизат в разнообразни взаимоотношения с неформалния характер на обитаването.
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

Антонина Илиева

ЕКИП:

Христина Христова, Надежда Мишева

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

София, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2019-2020

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ:

2020-2021

СНИМКИ: