АПАРТАМЕНТ M-IE

Проектът търси най-добър начин за оползотворяване на площта на малко ателие, разположено в един от жилищните квартали на София. Чрез прилагане на внимателно подбрани детайли за съхранение и за трансформация на пространства и отвори се постига комфортно и естетично обитаване за двама.

Избраната гама за целия проект е базирана на силни цветови контрасти, комбинирани с дървесни детайли в мебелите и на паралелно цветово зониране в настилката и в стените.

ЕКИП:

ПОНИ архитекти

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

София, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2023