КЪЩА L-AD

Проектът на Къща L-AD разглежда жилищното пространство за семейство с две деца в обема на къща-близнак в с. Лозен, София област.
Определяща за образа на къщата е характерната за с. Лозен среда, където въпреки засилената урбанизираност, гледката се доминира от склоновете на планината, непрестанно сменящи се заедно със сезоните.

Структурата на двора и сградата е непосредствена, но реинтерпретирана реакция, на топографски и културни дадености на средата. В рамките на сградата формата на традиционната къща е прочетена диаграматично и сведена до най-чист вид, което се отразява и във вътрешните пространства на всички спални помещения на горното нива, а в двете детски стаи – и като допълнително полуниво. Фасадните отвори са стратегически разположени, за да осигурят максимална осветеност на вътрешните пространства, а ритъмът и пропорциите им разкриват на фасада част от вътрешния живот на дома.

Използвана е ненатрапчива цветност, която да резонира с различните сезони еднакво добре. Влачената мазилка в керемиден цвят едновременно заземява долния етаж и внася по-сложна текстура там, където може да подобри визуалното качеството на обитаването в двора, а по-обобщен и дискретен вид е търсен за горния етаж, където е разположена нощната зона на къщата с по-личен характер.

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

Росица Христова, Антонина Илиева, Гергана Георгиева

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

с. Лозен, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2023