АПАРТАМЕНТ SL-NZH

Проектът за преустройство на АПАРТАМЕНТ SL-NZH оптимизира съществуващи визуални връзки между дом и квартал и разтваря твърдите граници между съществуващите в дома помещения. В тази посока работят, както изцяло отваряемите стени тип „хармоника“ в интериора и на фасада към балкона, така и стратегически разположените рефлективни повърхности.
Възникналите на мястото на предходните фиксирани елементи в дома функционални зони са смислово и визуално неутрални или „сиви зони“ в най-широкия спектър на ахроматичното сиво, които обитателите на дома обживяват или трансформират според нуждите и желанията си. Ахроматичната палитра отвзучава в белите зони, в които са умишлено разположени неизбежните бели „елементи на архитектурата“ – климатични и други.
Материалността на малкото фиксирани зони и повърхности се дефинира от естествения дъбов финиш. Същинският колорит в пространството принадлежи на характерни винтидж мебелни обекти, на произведенията на изкуството на обитателите, и на живите растения.
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

Антонина Илиева

ЕКИП:

Надежда Мишева, Теодоси Ставрев

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

София

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2020

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ:

2021