ПОНИ АРХИТЕКТИ / PONY ARCHITECTS е студио за архитектура и дизайн, основано през 2019 г. в гр. София.
Краткото име на студиото е хумористично съкращение на английското му заглавие, около което екипът ни се обедини в търсене на фраза, отразяваща идеалите и целите на работата ни - Proponents of New Yardscapes, или в превод по смисъл от английски език: ЗАСТЪПНИЦИ ЗА НОВИ ОБИТАЕМИ ПЕЙЗАЖИ. Поривът студиото да има две имена - кратко и дълго, хумористично и сериозно - отразява нашето разбиране за жизнеутвърждаващия потенциал на архитектурата и дизайна.

Дългото заглавие обхваща предизвикателствата, които екипът на студиото си отправя: ЗАСТЪПНИЦИ - про-активност в комуникацията на различните нива, които проектантският и строителният процес обхващат + съблюдаване на ценностите на добрата архитектура; НОВИ - критично мислене + търсене на свеж и специфичен поглед към всяка конкретна ситуация; ОБИТАЕМИ ПЕЙЗАЖИ - холистично разбиране за архитектурата и дизайна, не като съвкупност от отделни проекти, а като пейзаж-система от взаимосвързани пространства за обитаване + разбирането, че най-малката архитектурна единица, създаваща среда за човешкия живот, не би следвало да бъде вътрешното пространство-капсула на жилището или къщата, а например - дворът или съответстващо на него единица пространство около всяко местообитание, което обединява вън и вътре, дом и улица, архитектурна и природна среда.

ЕКИП

ВЪНШНИ СЪТРУДНИЦИ

Георги Влахов - архитектура
Златан Ушев - архитектура
Олег Владимиров - 3D визуализации
Надежда Сучева - интериорен дизайн
Георги Шаров - графичен дизайн
Христина Христова - архитектура
Теодоси Ставрев - архитектура - стажант 2020
Евгения Коева - дизайн - стажант 2021