РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙНА СГРАДА „КРЪСТНИККОЛЧОВ ХАН“

Сградата на Кръстник Колчовия хан в Етъра е строена в края на 70-те години на 20-ти век по образец на реално съществувала сграда в центъра на гр. Габрово.

Съвременната намеса в рамките на настоящия проект за вътрешно преустройство на Кръстник Колчовия хан цели не толкова да запази образната автентичност на обекта, защото в рамките на интериора тя липсва, а да въведе уместни архитектурни и естетически решения за вътрешните пространства, които да създадат и функционална, и идеологическа връзка между вътрешността на сградата, нейната фасада, прилежащите зони на музейния комплекс.

За целта в интериора на въвеждащите пространства в сутерена са заложени довършителни материали, като каменни настилки и тъмни ламперии, които да въздействат като продължение на основната пешеходна алея и да кореспондират с близко-стоящия дюкян.

Интериорът на изложбената зала на първи (полувкопан) етаж е ориентиран най-вече към постигане на оптимална осветеност, микроклимат, и експозиционна функционалност на залата, както и търсене на елегантно, единно и максимално щадящо съществуващите пространства решение за интергриране на всички съществуващи и проектни конструктивни елементи, както и на всички инсталации.

Пространствената конфигурация и естетиката на малките зали на втори (изцяло надземен) етаж, на който характерните дървени дограми са по-силно застъпени, отколкото в долните полувкопани етажи, и на който се намират единствените два интериорни елемента – обект на опазване (декоративен дървен таван).

ВОДЕЩ АРХИТЕКТ:

Антонина Илиева

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Габрово, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2017

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ:

2022-23