АПАРТАМЕНТ Б-21

Апартаментът представлява интересно пространство на последен етаж, което е характерно със скосяванията на стените. Намираме аналогия с чистата геометрична форма на пресечената пирамида и подчертаването ѝ е от основно значение за проекта. Всички вертикални стени изчезват зад етажерки и шкафове в контрастно тъмно сив цвят, пресичайки белия обем на пирамидата.

Основните елементи на интериора са неутралните цветови гами, тъмното дърво, акцентни светли нюанси и белият цвят по наклонените стени. Проектът разделя апартамента на няколко компактни зони, които могат да функционират както по отделно, така и заедно. В зоната на дневната етажерките са като джобове, които освобождават място, и дори радиаторите са част от тях.

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

Антонина Илиева, Гергана Георгиева

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

София, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2022

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ:

2022