АПАРТАМЕНТ SG-DP

Стъпвайки на споделеното между обитателите и архитектите разбиране, че разделението на отдих и труд, частно и публично, в рамките, и на света, и на държавата, и на града, и на квартала, и на дома, са в известен смисъл отживелица, проектът свежда новите елементи в апартамента, до такива, които да подсилят усещането за взаимосвързаност между зоните на обитаване. Намесите във фиксираните елементи на архитектурата – стени, подове, тавани, корпусни мебели – са с чиста геометрия и работят също в посока подсилване на връзките между пространствата, посредством премислено пропускане на естествена и изкуствена светлина, гледки, шум, и групи естествена растителност.

ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:

Антонина Илиева, Златан Ушев

ЕКИП:

Гергана Георгиева, Надежда Мишева

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

София, България

ГОДИНА НА ПРОЕКТА:

2020-21

ГОДИНА НА ЗАВЪРШВАНЕ:

2021-22

СНИМКИ:

STUDIO BLENDA